Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 02.12.2022 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Śląskiej i ulicy Piastowskiej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.

 Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 05.12.2022 r. (poniedziałek) dokona  dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Nadmienia się, że wyniki z badania wody z pobranych próbek wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody z dnia 29.11.2022 r. były pozytywne.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 3 – 4 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższy poniedziałek., tj. w dniu 12.12.2022 r.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content