Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 04.04.2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Lubelskiej i ulicy Miodowej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.

Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 06.04.2023 r. (czwartek) dokona  dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Nadmienia się, że wyniki z badania wody z pobranych próbek wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody z dnia 04.04.2023 r. były pozytywne.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższą środę., tj. w dniu 12.04.2023 r.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

 

Zarząd Spółki

 

Menu
Skip to content