Loading...

Zawiadomienie

skierowane do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  z terenu miasta Gubina, którzy nie zwrócili podpisanej umowy o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia tych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Gubina, którzy jeszcze nie zwrócili podpisanej umowy o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostałych po segregacji oraz odpadów segregowanych (sporządzonej w 2 egz.), że od dnia  01 maja 2023r. nie będą odbierane odpady komunalne.

Wobec powyższego PUM Sp. z o.o. informuje, iż w celu dalszej kontynuacji odbioru odpadów komunalnych niezbędnym jest pilne podpisanie uprzednio dostarczonej umowy a następnie jej przekazanie do siedziby  tut. Przedsiębiorstwa.

PUM Sp. z o.o. informuje, że w przypadku braku otrzymania podpisanej umowy przez Zleceniodawcę, od dnia 01 maja 2023r. nie będą odbierane odpady komunalne od nieruchomości przez tutejsze Przedsiębiorstwo.

W razie konieczności istnieje możliwość kontaktu pod nr tel. 68 455 82 71, adres e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl

Menu
Skip to content