Loading...

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po ponownym poborze próbek wody dokonanym w dniu 19.09.2023 r. przez akredytowane laboratorium w Zielonej Górze, tj. EKOSYSTEMY – JT na ul. Miodowej i ul. Lubelskiej na wys. ul. Wrońskiego, na ul. Śląskiej na sieci wodociągowej oraz dodatkowo na PUM Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej w Gubinie wyniki z badania wody z pobranych próbek były pozytywne (nie stwierdzono bakterii grupy coli, ani enterokoków kałowych).

Niemniej na Stacji Uzdatniania Wody stwierdzono nieliczne bakterie grupy coli.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych może być używana po uprzednim jej przegotowywaniu do dnia otrzymania wyników, tj. ok. 29.09.br. (piątek). Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższy wtorek, tj. w dniu 26.09.2023 r.

Odbiorców przepraszamy za powstałe niedogodności.

Zarząd Spółki 

 

Menu
Skip to content