Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 28.11.2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Miodowej i ulicy Śląskiej na sieci wodociągowej wystąpiły bakterie grupy coli.

Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 30.11.2023 r. (czwartek) dokonała  dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Nadmienia się, że wyniki z badania wody z pobranych próbek wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody z dnia 30.11.2023 r. były pozytywne.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na najbliższy wtorek, środę lub czwartek, tj. od dnia 05.12.2023 r.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

 

Zarząd Spółki 

Menu
Skip to content