Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 16.04.2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim na Stacji Uzdatniania Wody oraz w obrębie rejonu ulicy Miodowej i ulicy Lubelskiej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.

 Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 18.04.2024 r. (czwartek) rozpoczęła przeprowadzanie  dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest w dniu 24 lub 25.04.2024 r.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content