Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 25.04.2024 r. przez akredytowane laboratorium w Zielonej Górze, tj. EKOSYSTEMY – JT na Stacji Uzdatniania Wody oraz na ul. Miodowej w obrębie rejonu ulicy Miodowej na sieci wodociągowej wystąpił parametr enterokoków kałowych        w ilości 1. Na Stacji Uzdatniania Wody oraz na ul. Lubelskiej (na wys. ul. Wrońskiego) na sieci wodociągowej wyniki z badania wody z pobranych próbek były pozytywne (nie stwierdzono bakterii grupy coli).

 Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 30.04.2024 r. (wtorek) dokona  dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest na początek przyszłego tygodnia.

Zastępczy punkt poboru wody zostaną usytuowane przy ul. Platanowej (na parkingu przy sklepie Biedronka) i na ul. Sikorskiego (przy piekarni) do dnia otrzymania wyników.

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych dla ulic powyżej ul. Miodowej wraz z ul. Miodową, tj. ul. Partyzantów, Wyzwolenia, ul. Wojska Polskiego (powyżej ul. Miodowej), ul. Sportowa, ul. Kościuszki, ul. Batalionów Chłopskich,  ul. Podgórna, ul. 1 Maja, ul. Stroma, ul. Jagiellońska, ul. Sikorskiego, ul. Kosynierów (powyżej ul. Miodowej), ul. Spokojna, ul. Dębowa, ul. Traugutta, ul. Morska,  ul. Sobieskiego, ul. Bema nie może być używana, a dla pozostałych ulic m. Gubina  i m. Bieżyce, m. Gubinek, m. Jaromirowice, m. Komorów i m. Żenichów nadal powinna być używana po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

Zarząd Spółki 

 

 

Menu
Skip to content