Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po ponownym poborze próbek wody dokonanym w dniu 07.05.2024 r. przez akredytowane laboratorium w Zielonej Górze, tj. EKOSYSTEMY – JT woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu.

Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 10.05.2024 r. (piątek) rozpocznie przeprowadzanie dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 2 – 3 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest w dniu 14.05.2024 r. (wtorek).

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.        

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content