Loading...

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie w nawiązaniu do dokonanych poborów wody przez pracowników PSS-E w Krośnie Odrzańskim w ramach nadzoru bieżącego w kwietniu br. wykazało, że w dniu 16.04.2024 r. w wodzie uzdatnionej w miejscach jej poboru stwierdzono zawartość bakterii grupy coli.

Analizę wody poddano w dniu 13.05.2024 r. (poniedziałek). przez Ekosystemy – JT, tj. laboratorium akredytowane w Zielonej Górze

Odwrotnie dokonano dezynfekcji wody na Stacji Uzdatniania Wody, m.in. zbiornika magazynowego wody, jak również wody uzdatnionej równocześnie kontrolując, aby w punktach czerpalnych na sieci wodociągowej u odbiorców zawartość poziomu wolnego chloru w wodzie nie przekraczała 0,3 mg/dm3.

Sytuacja z poboru prób wody z dnia 07.05.br. na Stacji Uzdatniania Wody była zaskakująca dla przedsiębiorstwa. Wyniki wykazały pojawienie się bakterii grupy coli w liczbie 6, a na sieci na ul. Lubelskiej bakterii nie stwierdzono. Natomiast pobór prób z dnia 25.04.br. na SUW nie wykazał tych bakterii. 

Na chwilę obecną prowadzone są następujące działania na sieci:

– dezynfekcja wody,

– płukanie sieci wodociągowej.

Dodatkowe działania jakie podjęliśmy to:

– znalezienie laboratorium akredytowanego, do którego będzie można zawieźć próbki wody, 

– przeszkolenie pracowników w zakresie poboru próbek wody, aby we własnym zakresie móc próbki pobrać i zawieźć do laboratorium w celu przeprowadzenia jej analizy,

– zintensyfikowanie płukania sieci wodociągowej w porze nocnej, jak również

– wprowadzenie systemu ultrafioletowej sterylizacji wody poprzez zastosowanie lamp UV.

Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących  ich zamontowania na Stacji Uzdatniania Wody. Nowy system sterylizacji powinien wyeliminować ewentualnie pojawiające się bakterie.

Niniejszym naszych odbiorców przepraszamy za powstałe niedogodności w ostatnich tygodniach.

Pragnę zapewnić, że bezpieczeństwo i jakość dostarczanej wody jest dla nas priorytetem i podejmujemy wszelkie niezbędne działania wskazane powyżej, aby zapewnić dostawy wody zgodne z wymaganiami i normami.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content