Loading...

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin – cd.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie w nawiązaniu komunikatu z dnia 14.05.br. w sprawie zanieczyszczenia wody w m. Gubin po przeanalizowaniu wszystkich wyników z poboru próbek wody zarówno dokonanych przez pracowników PSS-E w Krośnie Odrzańskim w ramach nadzoru bieżącego w kwietniu br. na zawartość bakterii grupy coli informuje się, że w wyniku zaistniałych zdarzeń na Stacji Uzdatniania Wody dostarczana woda już od dnia jej poboru w dniu 25.04.br. była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Doszczelnienie punktu poboru spowodowało finalnie, że w badaniu próbek z poboru w dniu 13.05.br. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, a w próbce z poboru w dniu 07.05.br. były jednak stwierdzone.

Nadmienia się, że ewentualnie pojawiające się bakterie grupy coli na sieci wodociągowej mogą wynikać z bardzo wielu zdarzeń, np. podczas usuwania awarii sieci wodociągowej, ingerencja w sieć wodociągową poprzez realizowanie prac modernizacyjnych, czy gwałtowny pobór wody w danym rejonie miasta, jak również poprzez stagnację wody. Wykazane bakterie są wskaźnikiem do podjęcia działań naprawczych najczęściej poprzez przeprowadzenie dezynfekcji wody lub nawet niekiedy tylko poprzez płukanie sieci wodociągowej jeżeli znana jest przyczyna pojawienia się tych bakterii. Jest to typowe zjawisko eksploatacyjne sieci wodociągowych.

Nie stanowią one zagrożenia zdrowotnego. Niemniej prewencyjnie z ostrożności zalecane jest przegotowanie wody do celów konsumpcyjnych przez okres ok. 2 min. przez osoby o niskiej odporności, dzieci i osoby starsze.

Niniejszym ponownie przepraszamy naszych odbiorców za powstałe niedogodności w ostatnich tygodniach.

Pragnę jeszcze raz zapewnić, że bezpieczeństwo i jakość dostarczanej wody jest dla nas priorytetem.

 

Zarząd Spółki

Menu
Skip to content