Loading...

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 13.06.2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim na Stacji Uzdatniania Wody wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli (w obrębie rejonu ul. Wrońskiego, ul. Miodowej i ul. Lubelskiej na sieci wodociągowej bakterie nie wystąpiły).

Tut. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. od dnia 17.06.2024 r. (poniedziałek) rozpoczęła przeprowadzanie dezynfekcji wody poprzez jej chlorowanie oraz w późniejszym okresie dokona płukania sieci wodociągowej w Gubinie poprzez wypływ wody przez hydranty.

Chlorowanie będzie prowadzone przez okres 1 – 2 dni. Ponowny pobór próbek wody planowany jest w dniu 19.06.2024 r. (środa).

Wobec powyższego woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych powinna być używana po przegotowaniu.

Dostarczana woda może mieć pogorszone walory smakowe i zapachowe.

Menu
Skip to content