Loading...

W dniu 03.08.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na istniejących obiektach PUM Sp. z o.o. z siedzibą
w Gubinie
”.

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, poprzez zwiększenie udziału energii wytwarzanej z Odnawialnych Źródeł Energii w obiektach infrastruktury publicznej na terenie Gminy Gubin tj. budowa 3 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie o łącznej mocy 229,20 kW:

  • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150,00 kW na istniejących obiektach Stacji Uzdatniania Wody, Wałowice, dz. Nr 2/2, Gmina Gubin (SUW Wałowice),
  • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,60 kW na budynku warsztatu, ul. Śląska 36, obręb 005, dz. 241/1, Gubin (PUM – warsztat),
  • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na budynkach biurowych i szatni, ul. Śląska 36, obręb 005, dz. 241/1 Gubin (PUM – biura i szatnia.

Budowa instalacji fotowoltaicznych pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na tzw. „czarną” energię elektryczną, to jest energię dostarczaną za pośrednictwem sieci energetycznej wyprodukowanej ze źródeł konwencjonalnych.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii
w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gubin, poprzez budowę 3 instalacji fotowoltaicznych na obiektach PUM Sp. z o.o

Projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym przede wszystkim:

  • powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza,
  • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest zużycie tzw. „czarnej” energii elektrycznej,
  • poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy,
  • powstrzymanie degradacji ekosystemów,
  • poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta i Gminy,
  • poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.

Spółka na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 639 462,31 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 1 310 897,75 zł.

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie –  2020 w ramach Działania 3.1. Odnawialne źródła energii. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2021 r.

Informujemy, że w dniu 31.08.2017r., Lider partnerstwa – mgr inż. Kazimierz Puchan-Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego
i żarskiego”  w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego-projekty realizowane poza formułą ZIT.”

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług komunalnych dla ludności na terenie
9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie następujących modułów:

•         MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej.

•         MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

•         MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

Okres realizacji: Lipiec 2017 rok – Czerwiec 2020 rok

Menu
Skip to content