DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

09.11.2018 r.
Zawiadomienie o nieczynnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniu 12.11.2018r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy  ul. Śląskiej 36  w dniu 12 listopada 2018r., tj. w poniedziałek będzie nieczynny.

Więcej
06.11.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul.  Żołnierskiej  i  Przemysłowej w Gubinie”

Więcej
24.10.2018 r.
Awaria

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje odbiorców wody zamieszkujących centrum miasta , ulic przyległych oraz Gubinek iż nastąpiła awaria przy budowie ronda . Zostały już podjęte działania w celu usunięcia awarii. 

Więcej
10.10.2018 r.
Spotkanie w sprawie budowy sieci odwadniającej ul.Barlickiego

Spotkanie w sprawie budowy sieci odwadniającej budynki wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Barlickiego w Gubinie. 

Więcej
08.10.2018 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu

Więcej
05.10.2018 r.
Unieważnienie postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Więcej
03.10.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu".

Więcej
02.10.2018 r.
Ocena jakości wody

Przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Więcej
28.09.2018 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych opcją wykupu". 

Więcej
24.09.2018 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych opcją wykupu". 

Więcej
page_first1 2 3 4 5page_last