Loading...

Aktualności

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że po dokonanym poborze próbek wody w dniu 02.12.2022 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w obrębie rejonu ulicy Śląskiej i ulicy Piastowskiej na sieci wodociągowej wystąpiły nieliczne bakterie grupy coli.
Więcej

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w 2022r. zakończył realizacje projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.”
Więcej

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka Sp. z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych w m. Bieżyce oraz przy ulicy Kaliskiej i Bronowickiej, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 30 sierpnia 2022 r., tj. wtorek ok. godz. 08:30 nastąpiła przerwa w dostawie wody. Zakończenie prac przewidywane jest do godziny 12:00
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka Sp. z o.o. w Gubinie informuje się, że w związku z planowaną wymianą hydrantu oraz innymi pracami na sieci wodociągowej związanymi z modernizacją nawierzchni jezdni na ul. Kresowej dnia 31 maja 2022 r., tj. wtorek od godz. 8.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie m. Gubina.
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka Sp. z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych w m. Bieżyce, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym przy budynku ozn. nr 5 dnia 25 maja 2022 r., tj. środa ok. godz. 10.30 nastąpiła chwilowa przerwa w dostawie wody.
Więcej

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniu   28 maja 2022r., tj. w sobotę będzie nieczynny.
Więcej
Menu
Skip to content