Loading...

Aktualności

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z zakończoną w grudniu 2020 r. wymianą wodomierzy głównych wraz z montażem nakładek radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy zostanie ujednolicony termin dokonywania ich odczytu, który został określony na ostatni dzień danego miesiąca.
Więcej

Zawiadomienie – PSZOK

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 w dniu 24 grudnia 2020r. i 02 stycznia 2021r. będzie nieczynny.
Więcej

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej na ul. Krakowskiej dnia 11 grudnia 2020 r., tj. piątek od godz. ok. 13.30 nastąpiła przerwa w dostawie wody. Natychmiast przystąpiono do jej usunięcia poprzez m.in. zamknięcie zasuw. Przerwa w dostawie wody obejmuje odbiorców m.in. ul. Krakowska, w Gubinie oraz m. Żenichów.
Więcej

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina odbiorcom wody o zabezpieczeniu wodomierzy na okres zimowy przez zniszczeniem na skutek działania minusowych temperatur.
Więcej

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego typu śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych z opcja wykupu”.
Więcej
Menu
Skip to content