DOTACJE ZE SRODKÓW UNIJNYCH

Najnowsze Informacje

13.01.2014 r.
Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Więcej
01.01.2014 r.
Wysokość obowiązujących opłat za świadczone usługi

Wysokość obowiązujących opłat za świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta Gubina

Więcej
01.01.2014 r.
Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych ...

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Gubin o statusie miejskim w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Więcej
24.12.2013 r.
Przetarg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Więcej
16.12.2013 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na trumien, krzyży drewnianych oraz obrzeży drewnianych nagrobnych

Więcej
16.12.2013 r.
KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie przypomina  odbiorcom wody o zabezpieczeniu urządzeń pomiarowych (wodomierzy) 

Więcej
02.12.2013 r.
PRZETARG

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich ogłasza przetarg na


"Dostawa trumien, krzyży drewnianych oraz obrzeży drewnianych nagrobnych wraz z transportem do domu przedpogrzebowego przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie"

Więcej
19.11.2013 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gubinie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gubinie

Więcej
14.11.2013 r.
Ocena jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Więcej
28.06.2013 r.
KOMUNIKAT - PILNE !!!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów komunalnych, że od dnia 01 lipca 2013r. zaprzestaje eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Drzeńsku Małym, gmina Gubin.


Wyjaśniam, że składowisko odpadów zostanie przekazane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procedur administracyjnych, związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska w ramach projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.


Wobec powyższego od dnia 01.07.2013r. odpady komunalne nie będą przyjmowane na składowisku w Drzeńsku Małym, gmina Gubin.


Prezes Zarządu


mgr inż. Leszek Linda

Więcej
page_first30 31 32 33 34page_last